EDİLDİ ALSA KOBAN BAR

                                                   (Kazı Tuvgan Süyünüş Ulı 17.Yüzyıl)

Yayıktı aldın Yemdi aldın, Edildi Tendi aldın.Endi almagan  ne kaldı?

Bası sayın baslavlı, Baslavının bası sayın kıslavlı.

Kara Duvan Masak degen yerdi aldın, endi almagan ne kaldı.

Yegerine bu anci,ayrı örkeşli tüye aldın.Savarına bu manci, saylap saylap biye aldın.

Şayına salar may aldın,Şaypak işer tuz aldın.Burşalardan  köylekli,Burkısıgan yıbarlı

Burnunda Dana kümüs alkalı. Tamagının astında,sarı altın tüymeli,ayga künge

tiymegen, Adem betin körmegen, on bettegi atüvge tiye yazıp az kaldı.

Yemdi alsa Yayık bar.Yayıktı alsa Edil bar,Edildi alsan Koban bar, Kobanda

ayırı kuyruk saban bar. Kobanda Taram taram togay bar. Togay tolu Nogay bar.

Bar tabılar yok keter, Esen kolga mal biter.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir