EDİRNE BALABANKORU KÖYÜ


Açıklama: Doç Dr. Hakan KIRIMLI hocamızın Türkiye'de yaşayan Kırım ve Nogay Köyleri Yerleşim yerleri isimli kitabından alıntıdır.
Kategori: Köylerimiz
Eklenme Tarihi: 17 Temmuz 2013
Geçerli Tarih: 02 Nisan 2020, 07:18
Site: Nogay Türkleri Bülteni
URL: http://www.nogayturkleribulteni.org/haber_detay.asp?haberID=29


Balabankoru Köyü Edirne ilinin Uzunköprü ilçesine bağlı Balabankoru köyü, nüfusunun tamamına yakını Kırım Tatarla¬rından oluşan bir köydür. Balabankoru Edirne'ye 110 km, Uzunköprü'ye ise 35 km mesafededir. 2004 ydı itibarıyla köy nüfusu, yaklaşık 120 hanede yaşayan 685 ldşiden müteşekkildi. Köyde Kırım Tatarları haricinde 2-3 hane Yunanistan ve 3 hane Kosova muhaciri ile Muş tarafından gelmiş 10 hane İran kökenli Kürt yaşamaktaydı. Balabankoru'da yaşamakta olan Kırım Tatar aileleri Akın, Aksoy, Atay, Bacaksız, Balaban, Bebek, Ca- narslan, Cengiz, Çalışkan, Çelebi, Çetin, Çetinlcaya, Çürük, Darcan, Demir, Erdem, Erdoğan, Eren, Gök¬su, Göktürk, Kaplan, Kayhan, Kiper, Koru, Kurt, Metin, Onaran, Özdeş, Özer, Özmen, Öztürlc, Sönmez, Tan, Taşpınar, Toprak, Tuna, Tunçel, Tümer, Ural, Yalçın ve Yılmaz soyadlarını taşımaktadır. Balabankoru köyündeki Kırım Tatarları arasından birçok yüksek dereceli bürokrat yetişmiştir. Bunlar arasında, Hasan Canarslan (Meteoroloji eski Genel Müdürü), Cemal Kiper (SSK eski Genel Müdürü) ve Hıfzı Tümer (General) isimleri ilk akla gelenlerdendir. Daha geniş bilgi Doç.Dr.Hakan KIRIMLI'nın Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri adlı kitabında mevcuttur.