AKTEPE ( RIFKIYE ) KÖYÜ


Açıklama: Doç Dr. Hakan KIRIMLI hocamızın Türkiye'de yaşayan Kırım ve Nogay Köyleri Yerleşim yerleri isimli kitabından alıntıdır.
Kategori: Köylerimiz
Eklenme Tarihi: 15 Mayıs 2013
Geçerli Tarih: 08 Temmuz 2020, 18:10
Site: Nogay Türkleri Bülteni
URL: http://www.nogayturkleribulteni.org/haber_detay.asp?haberID=24


Aktepe (Rıfkiye) Köyü Eskişehir'in Alpu ilçesine bağk Aktepe köyü Eskişehir'e 53 km, Alpu'ya da 14 km uzaklıktadır. 2008 yılı itibarıyla, kışın köyde yaklaşık 35 kişi (14 hane) kalmaktayken, bu nüfus yazın tarlalarına bakmaya gelenlerle 30 hane civarına yükselmektedir. Esasen köy halkının çoğunluğu başta Eskişehir olmak üzere şehirlerde oturmakta ve yalmzca ekim ve harman için köye gelmektedir. Köyde çoban olarak geçici olarak kalan,dışarıdan gelme 3 hane dışında mesken sahibi köy halkının tamamım Nogaylar oluşturmaktadır. Aktepe köyünde yaşayan Nogay aileleri Aba, Akyıldız, Akyol, Altaş, Argun, Atak, Atasoy, Aydoğan, Aysul, Ayşan, Aytogay, Aytöre, Bay, Baylcal, Benli, Bolat, Börakay, Bördemir, Çalar, Dandik, Ersen, Es, Kıvancı, Mudugeldi, Nişancı, Oğur, Olgu, Omaç, Onay, Önder, Özbek, Özen, Özkan, Özsoy, Sezgin, Sülüngöz, Tanatar, Tanrıbak, Taymaz, Timurlenk, Ünalır ve Yetişkul soyadlarını taşımaktadır. Köy hakkında detaylı bilgi Doç.Dr. Hakan KIRIMLI'nın Türkiye'deki Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri adlı kitabında bulunmaktadır.