Şınlar


Açıklama: Derlenen şınlardın 1.keseği
Kategori: Şınlar
Eklenme Tarihi: 20 Şubat 2010
Geçerli Tarih: 18 Aralık 2018, 19:06
Site: Nogay Türkleri Bülteni
URL: http://www.nogayturkleribulteni.org/haber_detay.asp?haberID=14


Yasin soygan ak buğa,Apay askan kabırga.

Allah Allah Rakıy,tokdamadın sabırga.

Otga salgan kalakay,tatımaydı tuzu.

Alimseyit ulu bar Telıvkan gızı.

Ertemen turubudum,akşa atdın ızı bar,

Argaavulgan barıp edim,Casin karttın gızı bar.

****      ****           ****

Etekten tuvgan cıldızga ben ay dedim.

Ertenden beri şınlayman sen kaydadın.

****    ****         ****

Koşgar müyüz kol sandık,kozugz toltur.

Men şınşılardı cenermen,oylanmay otur.

****        *****      *****

Enşe şette üyüm bar kele ketsen.

Sekerden şerbet ettim işe ketsen.

*******          *****

Enşe şette üyüm bar,tas kalavlı.

Baramayman üyüne iyt baylavlı.

*****            *****    *****

Ketiyatırsın gız bacım şeşekey şaynap

Uyakta kimmen oynarsın bulutday kaynap.

*****     ****       ****       *****

Basımdı cuvdum balman,

Belimdı buvdum dalman.

Al şeşekeydey gız edim

Aldap aldın malman.

*****    ****    ****

Basımdı cuvmaga bal kerek.

Belimdı buvmaga dal kerek.

Özüm onbeş yaşında.

Maga kiyev ne gerek.

****      ****       ****

Kasın senin bır süyem, Kabagın togay.

Aylandı basında cümle Nogay.

****      *****        *****

Salı bır carsamba ekı sadakası.

Alamadım dep aytadı gudaakası.

****      ****       *****

Ah desem kayteyim derdim küşlü.

Kaytıyatırman bu dünyadan ökünüşlü.

***    ****    ****       ****

Şınlasana aruv gız şınlasana

Menim aytgan sözümdü tınlasana.

 *** *****    ****

Ay ay aydın carıgı toy bolsada

Gızlar caslar bır aruv aynasada.

*****      *****   *****

Şınlıyak bolsan şalt şınla şıktı canım.

Şemirşegim şelpeydi karıstı kanım.

****    ******   ****

Arga avulda toybar dep esittim aksam.

As bolmadı tas boldu maylı laksam.

****       ****      *****

Şaramazan şarka şarka,maga bergenin maylı arka.

Maylı arkadın eti cok,ötürük aytgandın beti cok.

*****     *******            *****

Men kuyayım sen salla kaldırıyak ündürük.

Kel bizim üyge otur tutayım saga bır kullukcu sen oga buyur.

****            ****          ****           ******

Cuvurup şıktım tavdın töbesine karadım ayga

Karap gözüm toymadı,sendey selvi boyga.

******         ******         *****

Ay canında bır cıldız aylanadı.

Baydın gızı bolganda saylanadı.

*****      ****      *****

Ay canında bır yıldır ay balası.

Kuran aruv okuydu bay balası.

******    *****    *****

Terezesi kapıday kapısı ayday.

Bek makdadın so gızdı,köreyim kayday.

******   *****     ******

Basın bakır kazanday,burnun bitdey.

Gene kayerden gelesin kuturgan iytdey.

*****   *****        ******

Şın değenin ne şıkar şamır işi.

Şamırdan iylep yasarman sendey kisı.

****       *****           ****

Kus uştu yuvadan yuvasını taslap.

Sağa bır şın aytayım seksen şoklap.

******         *****    ****

Eki sepet cımırtgam bar sıktım keledi.

Seni körgende bala kuskum keledi.

Ündürükte bılamık şemşir kasık.

Men senmen şınlamayman avzun sasık.

DERLEYEN:Celalettin ERBAY *